SINTUR SPÓŁKA Z O.O.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dotacje na innowacje

Email Drukuj PDF


Sintur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Technologia wytwarzania komponentów układów chłodniczych”
Celem projektu jest opracowanie efektywnej ekonomicznie technologii wytwarzania komponentów układów chłodniczych oraz potwierdzenie jej przydatności dla zastosowań przemysłowych.
Rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnym podwyższeniu parametrów użytkowych wyrobów, a przez to zwiększenie skali produkcji/sprzedaży
i poszerzenie oferty produktowej.
Wartość projektu: 7 713 335,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 699 403,44 zł
Okres realizacji projektu: od 01.01.2018. do 31.07.2019.

Sintur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie:

Zwiększenie konkurencyjności firmy Sintur Sp. z o.o. poprzez inwestycję w halę produkcyjną w Turku oraz innowacyjne technologie produkcji, prowadzące do wprowadzenia do oferty nowych i ulepszonych produktów oraz nowej usługi”.

Celem projektu jest inwestycja w halę produkcyjną w Turku oraz innowacyjne technologie produkcji, w wyniku których Sintur Sp. z o.o. wdroży do oferty nowe i ulepszone produkty oraz nową usługę.

Rezultatem realizacji tego projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych oraz wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 3 291 773,05 zł

Wartość dofinansowania: 963 872,18 zł


Okres realizacji projektu od 08.04.2016 do 31.03.2017.


DOTACJE NA INNOWACJE Dotacje na innowacje             Zapytanie ofertowe 8.2 całe B2B ogólne