SINTUR SPÓŁKA Z O.O.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójnośći CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje

E-mail Печать PDF
There are no translations available.

Sintur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie:

Zwiększenie konkurencyjności firmy Sintur Sp. z o.o. poprzez inwestycję w halę produkcyjną w Turku oraz innowacyjne technologie produkcji, prowadzące do wprowadzenia do oferty nowych i ulepszonych produktów oraz nowej usługi”.

Celem projektu jest inwestycja w halę produkcyjną w Turku oraz innowacyjne technologie produkcji, w wyniku których Sintur Sp. z o.o. wdroży do oferty nowe i ulepszone produkty oraz nową usługę.

Rezultatem realizacji tego projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych oraz wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 3 291 773,05 zł

Wartość dofinansowania: 963 872,18 zł


Okres realizacji projektu od 08.04.2016 do 31.03.2017.DOTACJE NA INNOWACJE Dotacje na innowacje             Zapytanie ofertowe 8.2 całe B2B ogólne