Usługi Galwaniczne


Wykonujemy usługi w zakresie:

Cynkowania alkaicznego na zawieszkach z pasywacją grubo i cienko powłokową. Na życzenie klienta w celu podniesienia odporności na korozję powłoki cynkowej stosujemy dodatkowe jej uszczelnienie. Stosowane przez nas procesy technologiczne pozwalają cynkować detale trudne, złożone z kilku metali.

Cynkowanie odbywa się w nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej - zawieszkowej.

Laboratorium

Laboratorium

Proces cynkowania kontrolowany jest przez dobrze wyposażone laboratorium analityczne i kontrolno-pomiarowe, które dysponuje :

  •  Komorą solną (Liebisch Labortechnik)
  •  Urządzeniem rentgenowskim X-Ray do pomiaru grubości powłok (Fischer)
  •  Spektrofotometrem (Hach Lange)
  •  Przenośnym urządzeniem do pomiaru grubości powłok (Fischer)

Obejrzyj prezentacje na Youtube

Inwestycja budowy galwanizerni z oczyszczalnią ścieków została zrealizowana przy współfinansowaniu ze środków EFFR w ramach unijnych dotacji na innowacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.