Produkty

Działamy zgodnie z wymogami Dyrektyw Europejskich: REACH i ROHS , które dotyczą ograniczenia niebezpiecznych substancji. Współpracujemy z dostawcami spełniającymi założenia tych dyrektyw.