Projekty UE


„Technologia wytwarzania komponentów układów chłodniczych”

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sintur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Technologia wytwarzania komponentów układów chłodniczych”
Celem projektu jest opracowanie efektywnej ekonomicznie technologii wytwarzania komponentów układów chłodniczych oraz potwierdzenie jej przydatności dla zastosowań przemysłowych.
Rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnym podwyższeniu parametrów użytkowych wyrobów, a przez to zwiększenie skali produkcji/sprzedaży
i poszerzenie oferty produktowej.
Wartość projektu: 7 713 335,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 699 403,44 zł
Okres realizacji projektu: od 01.01.2018. do 29.09.2020.


„Zwiększenie konkurencyjności firmy Sintur Sp. z o.o. poprzez inwestycję w halę produkcyjną w Turku oraz innowacyjne technologie produkcji, prowadzące do wprowadzenia do oferty nowych i ulepszonych produktów oraz nowej usługi”.

Sintur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie:

„Zwiększenie konkurencyjności firmy Sintur Sp. z o.o. poprzez inwestycję w halę produkcyjną w Turku oraz innowacyjne technologie produkcji, prowadzące do wprowadzenia do oferty nowych i ulepszonych produktów oraz nowej usługi”.

 

Celem projektu jest inwestycja w halę produkcyjną w Turku oraz innowacyjne technologie produkcji, w wyniku których Sintur Sp. z o.o. wdroży do oferty nowe i ulepszone produkty oraz nową usługę.

 

Rezultatem realizacji tego projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych oraz wzrost zatrudnienia.

 

Wartość projektu: 3 291 773,05 zł

Wartość dofinansowania: 963 872,18 zł


Okres realizacji projektu od 08.04.2016 do 31.03.2017.


„Automatyzacja wymiany informacji handlowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie SINTUR”

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

„SINTUR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią

realizuje on projekt pn.

„Automatyzacja wymiany informacji handlowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie SINTUR”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania typu B2B, zawierającego szereg modułów, usprawniających zadzodzące procesy biznesowe. Poprzez elektroniczą wymianę danych, zostamoe usprawniony proces ofertowania, realizacji zamówień, monitorowania stanu należności/rozliczeń, zarządzania produkcją i gospodarką magazynową, proces logistyczny oraz komunikacji między partnerami.


Okres realizacji projektu: 01.08.2013 -31.07.2014.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana: Michał Cieślak tel. 63 280 43 70 email: info@sintur.com.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać


http://europa.eu/index._pl.htm    http://poig.gov.pl  http://mswia.gov.pl 

http:parp.gov.pl/index/main/  http://mrr.gov.pl/


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Innowacyjna technologia galwanicznego pokrycia cynkiem w Sintur Sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: Sintur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 10 711 600,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 4 316 900,00 PLN (50% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji: od 01/07/2008 do 25/05/2009

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.