Dane firmowe


NIP 668-16-93-006
Regon 311067325

Sąd Rejonowy w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000047078

Kapitał zakładowy:
7 327 000 PLN

Certyfikowany przez PCBC S.A. system zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015-10,
  • PN-EN ISO 14001:2015-09
  • PN-ISO 45001:2018-06