Dotacje na innowacje

Innowacyjna technologia galwanicznego pokrycia cynkiem w Sintur Sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: Sintur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 10 711 600,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 4 316 900,00 PLN (50% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji: od 01/07/2008 do 25/05/2009

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO