Polityka prywatności.

Klauzula o przetwarzaniu przez SINTUR spółka z o.o. danych osobowych

CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki prywatności (zwanej dalej: „Polityką”) jest wskazanie reguł oraz działań w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, jakie są zbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej (www.sintur.com.pl), a także wskazanie reguł stosowania przez nas plików cookies.

Z najwyższą starannością dobieramy środki techniczne i organizacyjne, tak by zapewnić Twoim danym osobowym najwyższą możliwą ochronę. W szczególności, chronimy Twoje dane przed dostępem osób nieupoważnionych, a także innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty bądź nieuprawnionej modyfikacji.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SINTUR sp. z o.o. z siedzibą w Szadowie Pański 34 , 62-700 Turek, KRS: 0000,
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: kier@sintur.com.pl
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu ofertowego oraz wykonania umowy zawartych pomiędzy SINTUR a Panią/Panem pracodawcą lub zleceniodawcom.
  4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie umów zawartych z SINTUR a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SINTUR w celu wykonania zawartych umów z SINTUR.
  5. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy SINTUR oraz inne podmioty, z którymi została zawarta umowa zezwalająca na powierzenie przetwarzania bądź udostępnieni danych.
  6. Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych przechowywane są przez okres trwania umowy lub po jej zakończeniu przez 6 lat od momentu wytworzenia. Dane osobowe zawarte w umowach przechowywane są przez okres obowiązywania umowy i 6 lat po jej rozwiązaniu. W przypadku zgłoszenia roszczeń wobec SINTUR lub roszczeń, jakie SINTUR przysługują dane przechowywane są do czasu odzyskania roszczeń lub wyjaśnienia sprawy lub do czasu przedawnienia roszczeń.
  7. Gromadzenie przez nas dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana oraz od Pani/Pana kontrahentów, zleceniodawców i pracodawców. Danymi tymi są dane identyfikujące Państwa tożsamość (imię, nazwisko) oraz umożliwiające kontakt z Państwem (dres email, nr telefonu służbowego, a przypadku kierowców dodatkowo numer dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.
  8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie może spowodować brak możliwości realizacji umowy zawartej z SINTUR.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, zmiany, usunięcia lub przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki Cookies.

Podczas poruszania się po stronie internetowej www.sintur.com  niektóre informacje mogą zostać zebrane  automatycznie , przy zastosowaniu różnych technologii, w ty plików Cookies, znaczników  internetowych oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie. Uzyskane dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz datę i porę odwiedzin naszej strony.
Zastosowanie plików Cookies oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie zmian i ulepszeń  na naszych stronach.
Daje to również możliwość analizowania informacji - nie zawierających danych osobowych – dla celów  statystycznych oraz  ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Można dokonać ustawienia w przeglądarce www, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała przywołane pliki.

Prawa autorskie.

Materiały zamieszczone na stronie www.sintur.com stanowią własność intelektualną firmy „Sintur” Spółka z o.o.
Kopiowanie, publikacja, dystrybucja oraz modyfikacja bez pisemnej zgody „Sintur” są zabronione.

Użytkowniku – jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Prywatności, nie odwiedzaj naszego serwisu oraz nie udostępniaj naszej firmie żadnych danych dotyczących Twojej osoby.
Adres kontaktowy - kier@sintur.com.pl

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.